Türk Beyin Projesi (TBP)

T.C. Sağlık Bakanlığının 2018 yılında yayımladığı istatiksel rapora göre, MR cihazı başına düşen görüntüleme sayısı bakımından Türkiye diğer ülkeler ile kıyaslandığında birinci sırada yer almaktadır.

Türk Beyin Projesi (TBP)
 Proje Hakkında

T.C. Sağlık Bakanlığının 2018 yılında yayımladığı istatiksel rapora göre, MR cihazı başına düşen görüntüleme sayısı bakımından Türkiye diğer ülkeler ile kıyaslandığında birinci sırada yer almaktadır. Yine benzer bir istatistik olarak her 1000 kişiye düşen MR görüntü sayısı 186 olarak raporda verilmiştir ve bu alanda da dünyada birinci sırada yer almaktadır (bkz.).

MR görüntüleme sayısının 15 milyonu geçtiği sağlık sistemimizde doktorlara yardımcı olabilmek ve iş yüklerini azaltabilmek adına “Türk Beyin Projesi”ni başlatmış bulunmaktayız. Bu proje kapsamında, Beyin MR görüntüleri üzerinde çeşitli analizler yapay zekâ tabanlı sistemler sayesinde gerçekleştirilmektedir. MR cihazından görüntü geldiği anda yapay zekâ tabanlı sistem, otomatik olarak analizleri gerçekleştirmekte ve elde edilen sonuçları hastanenin ilgili görüntüleme sistemine göndermektedir. Yapay zekâ destekli bu sistem analiz sonuçlarına göre, çekilen MR görüntülerini önceliklendirerek doktorlarımızın değerlendirmesine sunmaktadır. Böylece, acil müdahaleye ihtiyaç duyabilecek hastalara daha hızlı bir şekilde müdahale edebilmek ve çeşitli komplikasyonların oluşma ihtimalini de azaltılabilmek için, bu proje hayata geçirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Gazi Üniversitesi Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin iş birliği ile yola çıkılan “Türk Beyin Projesi” kapsamında, ilk uygulama Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında farklı yapay zekâ modelleri T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi altyapısı kullanarak geliştirilmiş ve modeller kullanılarak MR görüntüleri üzerinde çeşitli anomaliler tespit edilebilmektedir. 

Bu proje kapsamında:

  • Geliştirilen yapay zekâ destekli sistemin ülke genelinde hastanelerin kullanıma sunmak üzere yaygınlaştırılması,
  • Yapay zekâ destekli sistemin farklı beyin anomalilerini de bulabilecek kapasiteye erişmesi,
  • Sistemin elde ettiği sonuçlara göre, farklı erken uyarı sistemlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.