Matbaa ne zaman bulundu

Matbaa ne zaman bulundu

Matbaanın tarihsel gelişimi incelendiğinde çok ilginç bulgularla karşılaşılmaktadır. İnsanlar bilginin çok daha hızlı iletilmesi bakımından birtakım metotlar araştırmışlardır. Bu yüzden matbaanın keşfi haberleşme tarihi bakımından oldukça mühimdir. Peki, haberleşme ağının gelişmesinde etkili olan matbaayı kim buldu ve icat etti? Matbaa ne zaman bulundu? İşte matbaa ile ilgili tüm ayrıntılar.

Matbaacılık, yazı ve görüntülerin genelde kâğıt gibi yüzeylere basılarak çoğaltılma mesleğidir. Matbaanın keşfi insanlık tarihi bakımından mühim olaylardan bir tanesidir.

 Matbaayı Kim Buldu?

 Matbaanın tarihi incelendiğinde ilk matbaayı keşfeden ve icat eden mucit Johan Gutenberg'dir. Johan Gutenberg’in icat ettiği matbaa tüm dünyada kullanılabilir duruma gelmiştir. Tek tek metal harflerle beraber baskı tekniği meydana getirmiştir. Johan Gutenberg matbaayı keşfettikten sonra matbaa daha da gelişerek günümüzdeki halini almıştır. Matbaa Milattan Sonra 593 senesinde keşfedilmiştir.

 Matbaa Ne Zaman Bulundu?

 Matbaa ilk kez Milattan Sonra 593 senesinde icat edilmiştir. Tarihte daha önce ilkel şekilde kullanılan Çinlilerin meydana getirdiği bir matbaa vardı. Ancak günümüzdeki matbaaya benzer kullanışlı bir matbaa değildi. Durum böyle olunca matbaayı tarihte ilk icat eden mucit Johan Gutenberg olmuştur.

 Johan Gutenberg buluşu tek tek metal harfleri baskı şekline getirerek bir teknik geliştirmiştir. Johan Gutenberg böylece matbaayı icat etmiştir. İcat etmiş olduğu matbaa modern matbaacılığın bir başlangıcı özelliğini taşımaktadır. Matbaa keşfedildikten bir süre sonra tüm dünyada kullanılabilir duruma gelmiştir.